สวัสดีครับร้านกล้องวงจรปิด “ช่างใหญ่” ขายกล้องวงจรปิดราคาส่งให้ไปติดตั้งเอง ครับ ต้องการปรึกษา ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบกล้องวงจรปิด เรียกใช้ร้าน “ช่างใหญ่” อุ่นใจกว่าครับ

กล้องวงจรปิดวาตาชิเชียงใหม่ลำพูนกล้องcctvเชียงใหม่watashi

Product สินค้าของเรา

HA-823B20EX HA-924B20STW HA-524B20E
HA-304B20ST HA-314B20ST HA-42B20
HA-39BP20 HA-374B20 HA-724B202V
HA-724D20 HA-52D20 HA-39PTZ20

เครื่องบันทึก DVR

HA-84504 HA-84508 HA-84516
HA-9204 HA-9208 HA-9216
HA-9804 HA-9808 HA-9816
HA-75304 HA-75308 HA-75316

111

ใสกรอบ6WAI10007รายละเอียด ใส่กรอบWAI13010รายละเอียด ใส่กรอบ2WAI13002-4รายละเอียด
ใส่กรอบ7

WAI20021รายละเอียด

ใส่กรอบ 1

WAI20001รายละเอียด

ใส่กรอบ12

WAI13013รายละเอียด

ใส่กรอบ13WAI120020รายละเอียด ใส่กรอบ10WAI20028รายละเอียด ใส่กรอบ11WAI20009รายละเอียด
ใส่กรอบ8WAR006รายละเอียด ใส่กรอบ8WAR007รายละเอียด ใส่กรอบ9WAR008รายละเอียด

10WAI120020รายละเอียด

20WAI20028รายละเอียด

dvr1WAI20009รายละเอียด

cot10

2CE16C0T
รายละเอียด

dot20

2CE16D0Tรายละเอียด

d5t1080

2CE16D5T
รายละเอียด

irm102CE56C0T
รายละเอียด

d5t202CE56D1T
รายละเอียด

dvr107104HGHI
รายละเอียด

2CE56C5T
รายละเอียด

2CE56D5T
รายละเอียด

2CE16C5FIR3
รายละเอียด

AIR3ZH
รายละเอียด

2CE16D5TIT5
รายละเอียด

dvr107108HGHISH
รายละเอียด